วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ประวัติส่วนตัว 
 
ชื่อ                        นางสาวจิราภรณ์   พิมพ์จันทร์
ชื่อเล่น                  กิ๊ก
วันเกิด                  วันจันทร์ที่   3   พฤษภาคม   พ.ศ. 2536
อายุ                      19  ปี 
ภูมิลำเนา              154  หมู่5   ต.ผไทรินทร์   อ.ลำปลายมาศ    จ.บุรีรัมย์    31130
ที่อยู่ปัจจุบัน          239/6   หมู่  3  ต.จอมบึง  อ.จอมบึง   จ.ราชบุรี    70150
สีที่ชอบ                 สีเขียว  สีชมพู
E-mail                   jirapon554188113@gmail.com
เบอร์โทร               0828698269 , 0907935859
ปัจจุบันกำลังศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง    คณะ  ครุศาสตร์   คบ.1  การประถมศึกษา  หมู่ 3  รหัสนักศึกษา 554188113